Onderwijstraineeship

logo

Achtergrond

Het OnderwijsTraineeship is een intensief leerwerktraject dat de missie heeft om een impuls te geven aan het voortgezet onderwijs door meer (didactisch) getalenteerde academici op te leiden tot eerstegraads docenten in zogenaamde 'tekortvakken'. Het OnderwijsTraineeship is een initiatief van scholen binnen het voorgezet onderwijs (VO-raad), universitaire lerarenopleidingen, VSNU en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Scholen
Het OnderwijsTraineeship is een landelijk initiatief. Scholen binnen het voortgezet onderwijs uit heel Nederland kunnen zich aanmelden om deel te nemen. De scholen nemen gedurende twee jaar een Onderwijstrainee in dienst. Zij begeleiden de trainee en maken tevens deel uit van de selectiecommissie op de selectiedagen van het OnderwijsTraineeship. Voor een overzicht van scholen die op dit moment zijn aangesloten bij het OnderwijsTraineeship, zie onderaan de homepage.

Trainees
De trainees zelf zijn uiteraard ook een belangrijke component in het traineeship. Het profiel van een trainee kunt u hier bekijken. Via de website en op Facebook zal regelmatig aandacht worden besteed aan de motivaties, achtergronden en ervaringen van trainees.

De VSNU
De VSNU, de vereniging van universiteiten, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het Onderwijstraineeship. De VSNU ondersteunt de doelstellingen van het project en heeft zich ingezet om het OnderwijsTraineeship bij universitaire lerarenopleidingen onder de aandacht te brengen.

De universitaire lerarenopleidingen
De universitaire lerarenopleidingen (ULO’s) hebben landelijk afspraken gemaakt over de manier waarop maatwerktrajecten voor deelnemers aan het OnderwijsTraineeship worden samengesteld. De ULO’s ondersteunen het initiatief en willen graag samen verantwoordelijk zijn voor de invullingen van de lerarenopleiding binnen het OnderwijsTraineeship. De deelnemende ULO’s maken deel uit van zowel de selectiecommissie voor de schriftelijke selectieronde als de selectiedagen van het OnderwijsTraineeship. Wanneer een kandidaat groen licht krijgt voor deelname aan het OnderwijsTraineeship, start deze bij één van de volgende lerarenopleidingen: Centrum voor Onderwijs en Leren (Universiteit Utrecht), ICLON (Universiteit Leiden), ILO (Universiteit van Amsterdam), Radboud Docenten Academie (Radboud Universiteit Nijmegen), ESoE (Technische Universiteit Eindhoven), ELAN (Technische Universiteit Twente), Vrije Universiteit Amsterdam, Technische Universiteit Delft of de Rijksuniversiteit Groningen. 

De VO-raad
De VO-raad is als mede-vormgever van het OnderwijsTraineeship een belangrijke partij die het project ondersteunt. De VO-raad heeft met haar ruime netwerk van scholen binnen het voortgezet onderwijs een belangrijke rol in de informering en samenwerking van scholen.

Ministerie van OCW
Het Ministerie van OCW zet zich in om meer academisch geschoolde docenten in het Nederlands voortgezet onderwijs te krijgen en tekorten in bepaalde vakken terug te dringen. Het OnderwijsTraineeship past bij deze doelstelling. Het Ministerie van OCW stelt daarom budget beschikbaar en investeert in de projectleiding, communicatie, het trainings- en verdiepingsaanbod en de monitoring & audit voor het gehele initiatief.