Onderwijstraineeship

logo

Achtergrond

Het Onderwijstraineeship heeft als doel het aantal academisch geschoolde leraren te vergroten en de lerarentekorten voor de tekortvakken terug te dringen. Het Onderwijstraineeship is een initiatief van scholen binnen het voorgezet onderwijs (VO-raad), universitaire lerarenopleidingen, VSNU en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Gezamenlijk zetten deze partijen hiermee in op meer en betere academische leraren in tekortvakken voor het voortgezet onderwijs.

Scholen binnen het voortgezet onderwijs
Scholen verdeeld over heel Nederland kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan het initiatief. Wanneer de pilotgroep is geformeerd, zal er een overzicht te bekijken zijn van de scholen die participeren.

Trainees
De trainees zelf zijn uiteraard ook een belangrijk component in het traineeship. Het profiel van een trainee kunt u hier bekijken. Begin schooljaar 2013-2014 zal op deze website meer te lezen zijn over hun motivatie, achtergronden en ervaringen.

De VSNU
De VSNU, de vereniging van universiteiten, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het Onderwijstraineeship. De VSNU ondersteunt de doelstellingen van het project en heeft zich ingezet om het Onderwijstraineeship bij universitaire lerarenopleidingen onder de aandacht te brengen.

De Universitaire lerarenopleidingen
De Universitaire Lerarenopleidingen (ULO’s) hebben landelijk afspraken gemaakt over de manier waarop maatwerktrajecten voor deelnemers aan het Onderwijstraineeship worden samengesteld. De ULO’s ondersteunen het initiatief en willen graag samen verantwoordelijk zijn voor de invullingen van de lerarenopleiding binnen het Onderwijstraineeship. De deelnemende ULO’s nemen gezamenlijk een besluit over de toelaatbaarheid van een kandidaat, in het kader van het Onderwijstraineeship in een opleidingstraject. Daarnaast zullen zij het extra trainings- en verdiepingsaanbod invullen.

De VO-raad
De VO-raad is als mede-vormgever van het Onderwijstraineeship een belangrijke partij die het project ondersteunt. De VO-raad heeft met haar ruime netwerk van scholen binnen het voortgezet onderwijs een belangrijke rol in de informering en samenwerking van scholen.

Ministerie van OCW
Het Ministerie van OCW zet zich in om meer academisch geschoolde docenten in het Nederlands voortgezet onderwijs te krijgen en tekorten in bepaalde vakken terug te dringen. Het Onderwijstraineeship past bij deze doelstelling. Het Ministerie van OCW stelt daarom budget beschikbaar en investeert in de projectleiding, communicatie, het trainings- en verdiepingsaanbod en de monitoring & audit voor het gehele initiatief.