Onderwijstraineeship

logo

Het Onderwijstraineeship: Academici in tekortvakken bij u op school!

Bent u op zoek naar een getalenteerde docent in één van de tekortvakken? Investeer dan nu in het Onderwijstraineeship! In bovenstaand filmpje wordt binnen 2 minuten uitgelegd wat het Onderwijstraineeship is en wat de voordelen van investeren in het traineeship zijn.

Wat is het Onderwijstraineeship?
Het Onderwijstraineeship is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de universitaire lerarenopleidingen, VSNU en de VO-raad. Gezamenlijk zetten deze partijen hiermee in op meer academische leraren van hoog niveau voor de tekortvakken in het voortgezet onderwijs. In 2014 wordt geworven voor de vakken: wiskunde, scheikunde, natuurkunde, Duits, Frans, Engels, Nederlands, klassieke talen, economie en informatica.

Het Onderwijstraineeship beoogt niet alleen om meer goede eerstegraadsdocenten in tekortvakken aan te trekken, maar ook om docenten op te leiden die andere taken binnen de school op zich kunnen nemen naast het lesgeven. Centraal in het programma van het Onderwijstraineeship staan altijd: een onderzoekende houding, innovatie en toepasbaarheid.

Trainees werken drie à  vier dagen in de week bij u op school, halen tegelijkertijd hun eerstegraads lesbevoegdheid en volgen één dag in de week een verdiepingsprogramma. Scholen worden nauw betrokken bij de vormgeving van dit programma.

Verdiepingsprogramma
Op vrijdagen volgen trainees een verdiepingsprogramma. De trainees maken hier het eerste jaar kennis met diverse onderwerpen die het onderwijs raken zoals curriculumontwerp, toetsontwikkeling, differentiatie in het onderwijs en veranderkunde. In het tweede jaar specialiseren zij zich in één van deze onderwerpen. Ook ICT gebruik en leren om intervisie te plegen met collega’s komt aan bod in het verdiepingsprogramma.

Een Onderwijstrainee kan vervolgens verschillende taken oppakken naast het lesgeven. Denk hierbij aan zaken als: advisering over curriculumontwerp of toetsbeleid binnen de school, het creëren van draagvlak voor onderwijsinnovatie of kennisdeling met collega’s over differentiatie in het onderwijs.

Bij het Onderwijstraineeship betrekken we graag de scholen bij de verdere vormgeving van het verdiepingsprogramma zodat er een goede aansluiting is tussen wens van de school, expertise van de universitaire lerarenopleidingen en de talenten van onderwijstrainees.

Wat brengt het Onderwijstraineeship uw school?
Het Onderwijstraineeship heeft verschillende voordelen voor uw school.

  • Twee jaar lang parttime de beschikking over een getalenteerde academicus die les kan geven in één van de tekortvakken.
  • Een eerstegraads docent die toegerust is om ook andere experttaken in de organisatie op zich te nemen.
  • Een nieuwe impuls voor het onderwijs en docententeam, hetgeen past binnen een duurzaam en strategisch hrm-beleid.

Tevens levert u met het aannemen van een Onderwijstrainee een bijdrage aan de verbetering van het imago van een baan in het onderwijs.

Digitaal aanmelden als school
In het schooljaar 2014-2015 gaat de tweede lichting van het Onderwijstraineeship van start. Wilt u hier onderdeel van zijn? Meld u dan nu digitaal aan via deze website! Via onderstaande button gaat u naar het aanmeldformulier voor scholen. U ontvangt binnen twee werkdagen van ons een link waarmee u uw schoolprofiel aan kunt maken en daarmee uw aanmelding definitief maakt.

                                                fp c2a big scholen