Onderwijstraineeship

logo

Neem een Onderwijstrainee aan op uw school

Wat is het OnderwijsTraineeship? 

Het OnderwijsTraineeship is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de universitaire lerarenopleidingen, VSNU en de VO-raad. Gezamenlijk zetten deze partijen hiermee in op meer academische leraren van hoog niveau voor de tekortvakken in het voortgezet onderwijs. In het voorjaar van 2016 is geworven voor de vakken: wiskunde, scheikunde, natuurkunde, Duits, Frans, Nederlands, Engels, klassieke talen, economie en informatica.

Het OnderwijsTraineeship beoogt niet alleen om meer goede eerstegraadsdocenten in tekortvakken aan te trekken, maar ook om docenten op te leiden die andere taken binnen de school op zich kunnen nemen naast het lesgeven. Centraal in het programma van het Onderwijstraineeship staan altijd: een onderzoekende houding, inventiviteit en visie op onderwijs.

Trainees werken drie à vier dagen in de week bij u op school, halen tegelijkertijd hun eerstegraads lesbevoegdheid en volgen één dag in de week een verdiepingsprogramma. Scholen worden nauw betrokken bij de vormgeving van dit programma.

Download hier de informatiemap over het programma.

Verdiepingsprogramma
Op vrijdagen volgen trainees een verdiepingsprogramma. De trainees maken hier het eerste jaar kennis met diverse onderwijskundige thema's zoals curriculumontwerp, toetsontwikkeling, differentiatie in het onderwijs en veranderkunde. In het tweede jaar voeren zij op school een (onderzoeks)project uit binnen één van deze thema's. 

Een Onderwijstrainee kan vervolgens verschillende taken oppakken naast het lesgeven. Denk hierbij aan zaken als: advisering over curriculumontwerp of toetsbeleid binnen de school, het creëren van draagvlak voor onderwijsinnovatie of kennisdeling met collega’s over differentiatie in het onderwijs.

Bij het OnderwijsTraineeship betrekken we graag de scholen bij de verdere vormgeving van het verdiepingsprogramma zodat er een goede aansluiting is tussen wens van de school, expertise van de universitaire lerarenopleidingen en de talenten van Onderwijstrainees.

Wat brengt het OnderwijsTraineeship uw school?
Het Onderwijstraineeship heeft verschillende voordelen voor uw school.

  • Twee jaar lang (parttime) de beschikking over een getalenteerde academicus die lesgeeft in één van de tekortvakken;
  • Die reeds geselecteerd is op didactische vaardigheden, motivatie, flexibiliteit, (emotionele) intelligentie en zelfkritisch vermogen;
  • Een eerstegraads docent die is toegerust om ook andere taken in de organisatie op zich te nemen. Onderwijstrainees bouwen een expertise op in bijvoorbeeld het ontwikkelen van eenduidig toetsbeleid of het vormgeven van excellentieprogramma’s;
  • Een nieuwe impuls voor het huidige onderwijs en docententeam, hetgeen past binnen een duurzaam en strategisch hrm-beleid;
  • Financiering en tegemoetkoming via de zij-instroom subsidie.

Tevens levert u met het aannemen van een Onderwijstrainee een bijdrage aan de verbetering van het imago van een carrière in het onderwijs.