Onderwijstraineeship

logo

Veelgestelde vragen

Hieronder staan de meest gestelde vragen geformuleerd over het Onderwijstraineeship. Staat uw vraag hier niet tussen, neem dan contact met ons op.

X

Scholen

Wat zijn de voordelen van deelnemen aan het OnderwijsTraineeship voor scholen?

 • Een recent afgestudeerde academicus voor de klas met vakkennis van hoog inhoudelijk niveau;
 • Twee jaar de beschikking over een (startend) eerstegraads docent;
 • Reeds geselecteerd op hun didactische vaardigheden, motivatie, flexibiliteit, (emotionele) intelligentie en zelfkritisch vermogen;
 • Een nieuwe impuls voor het huidig onderwijs en docentencorps, wat past binnen een duurzaam en strategisch HRM beleid;
 • Financiering en tegemoetkoming via de zij-instroom subsidie (€20.000 in totaal per trainee, waarvan €9.000 ten goede komt aan de school voor begeleiding en studieverlof, en €11.000 voor de lerarenopleiding en het verdiepingsprogramma);
 • Het in huis halen van meer dan alleen een docent. Onderwijstrainees bouwen een expertise op in bijvoorbeeld het ontwikkelen van eenduidig toetsbeleid of het vormgeven van excellentieprogramma’s;
 • Deze jonge startende docenten kunnen een bijdrage leveren aan de verbetering van het imago van een baan in het onderwijs.

Wat zijn de eisen om te participeren als school?

Aan de scholen die willen participeren worden eisen gesteld. 

 • Voor scholen die deelnemen aan het OnderwijsTraineeship is het verplicht om één van de twee selectiedagen te helpen bij de selectie van de deelnemers;

De school heeft een gedegen begeleidingstraject voor nieuwe docenten waarin de trainees kunnen participeren (bijvoorbeeld naar het ontwikkelmodel van School aan Zet).

Wat wordt verstaan onder goede begeleiding?

 • Er is een getraind functionaris die fungeert als coach. Deze begeleidt de trainee in zijn leertraject, geeft aanwijzingen en volgt de voortgang middels periodiek overleg. Gesprekken tussen coach en trainee zijn vertrouwelijk;
 • Er is iemand die aanspreekpunt is voor praktische en vakinhoudelijke zaken (bijvoorbeeld het sectiehoofd);
 • School roostert de begeleiders en trainees op dezelfde momenten vrij voor hun begeleidingsgesprekken;
 • Begeleiding en beoordeling zijn gescheiden: degene die de trainee begeleidt wordt niet betrokken in beoordeling van de trainee;
 • Het eerste jaar wordt bekeken wat de extra capaciteit van de trainee is naast de lesgebonden taken. Hieruit vloeit een extra takenpakket voort dat op de capaciteiten van de trainee is gebaseerd.

Wat is de investering voor een school?

De school neemt een trainee gedurende twee jaar in dienst. De trainee krijgt in het eerste jaar van het traject een aanstelling op basis van 0.8 fte o.b.v. minimaal LB1 en kan door de school voor 0.64 fte worden ingezet op drie (nader te bepalen) werkdagen. In jaar twee wordt de trainee door de school een aanstelling van 0,9 fte geboden met een inzetbaarheid van 0,81 fte o.b.v. minimaal LB2 en is de trainee in te zetten op vier (nader te bepalen) werkdagen.

Wat is het verschil tussen het OnderwijsTraineeship en Eerst De Klas?

Het OnderwijsTraineeship en Eerst De Klas zijn twee traineeprogramma’s die zijn opgericht om meer academici als docent in het voortgezet onderwijs te brengen. Net als het OnderwijsTraineeship is Eerst de Klas opgezet voor academici die een tweejarig programma ingaan waarin de trainees gaan werken als docent op een middelbare school en een eerstegraads lesbevoegdheid halen aan de universiteit. Het programma is ouder dan het OnderwijsTraineeship: het bestaat sinds 2009.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen beide programma’s?

Beide traineeships bieden naast de lerarenopleiding en het werken op een school een aanvullend programma. De insteek hiervan verschilt echter.

 • Het aanvullende programma van het OnderwijsTraineeship is een zogenaamd verdiepingsprogramma toegespitst op actuele onderwijsthema’s. Het bestaat uit masterclasses en een specialisatietraject rondom vier thema’s: curriculumontwerp, toetsontwikkeling, differentiatie in het onderwijs en verandermanagement. ICT toepassingen en intervisie lopen als een rode draad door dit programma heen.
 • Eerst De Klas biedt de trainees een leiderschapsprogramma in aanvulling op het lesgeven en de lerarenopleiding. Dit programma is opgezet met de meest toonaangevende organisaties van Nederland. De trainees volgen masterclasses bij de deelnemende organisaties en voeren gedurende negen maanden een project uit bij één van deze organisaties. Daarnaast volgen de trainees trainingen op het gebied van persoonlijk leiderschap en effectiviteit bij onder andere De Baak. 

Doelgroep 

Wat hebben trainees van beide programma’s met elkaar gemeen?

 • Het zijn recent afgestudeerde academici;
 • Ze volgen een tweejarig leerwerktraject;
 • Waarbij ze lesgeven en een universitaire lerarenopleiding volgen;
 • Ze zijn maatschappelijk betrokken en ambitieus;
 • Na een korte introductieperiode starten ze direct met lesgeven;
 • Voor elke trainee ontvangt de school een subsidie.

Waarin verschillen de trainees van elkaar?

De Onderwijstrainee:

 • Is niet langer dan 5 jaar geleden afgestudeerd of gepromoveerd in een ‘tekortvak’;
 • Wordt naast docent ook expert op een onderwijskundig thema, zoals toetsontwikkeling of differentiatie.

De Eerst De Klas trainee:

 • Is niet langer dan 2 jaar geleden afgestudeerd of gepromoveerd met excellente cijfers;
 • Volgt een leiderschapsprogramma bij toonaangevende organisaties en slaat een brug tussen onderwijs en bedrijfsleven.

 Meer informatie over Eerst De Klas treft u hier.