Onderwijstraineeship

logo

Verdiepingsprogramma van het Onderwijstraineeship

Het verdiepingsprogramma draait om actuele onderwijsthema’s en bestaat uit oriënterende masterclasses, het uitvoeren van een verdiepingsproject (doorgaans binnen de school waar de trainee werkzaam is) en inspiratiesessies. De ULO’s waarmee het Onderwijstraineeship samenwerkt zijn organisator van het verdiepingsprogramma. De uitvoering ligt bij universiteiten, scholen en andere organisaties binnen het onderwijsveld zoals CITO en het centrum voor begaafdheidsonderzoek. Het doel van het programma is om de trainees kennis te laten maken met de volledige breedte van het onderwijsveld, ze een visie op goed leraarschap te helpen ontwikkelen en om ze een expertise mee te geven waarmee de trainees uiteindelijk naast lesgeven ook extra taken kunnen oppakken binnen een school. Hierbij kan gedacht worden aan het adviseren van het schoolbestuur over toetsbeleid of het coachen van collega’s op het gebied van differentiatie.

Masterclasses

De oriënterende masterclasses hebben een duur van maximaal vier uur. Ze laten de Onderwijstrainees kennismaken met vier thema’s:

Personalized Learning (differentiatie)
In veel klassen zijn de verschillen tussen kinderen groot. Hoe doe je recht aan individuele onderwijsbehoeften en kwaliteiten en voer je tegelijkertijd goed klassenmanagement? Trainees krijgen verschillende methoden en theorieën aangereikt om het beste uit elke leerling te halen.

Klik hier voor meer informatie over Personalized Learning.

Toetsontwikkeling
Hoe ontwikkel je toetsen die naast betrouwbaar en valide ook gericht zijn op de volle breedte aan kennis, vaardigheden en competenties waaraan leerlingen moeten voldoen? De trainee leert toetsen ontwikkelen die voldoen aan hoge kwaliteitseisen en kan hierdoor een bijdrage leveren aan het toetsbeleid van de eigen school.

Klik hier voor meer informatie over Toetsontwikkeling.

Curriculum design
De trainee leert op een systematische en verantwoorde manier onderwijsmateriaal ontwerpen, evalueren en bijstellen. De trainee leert curriculum te ontwikkelen dat past binnen de leerlijn en aansluit bij de visie van de school. Hierbij is er zowel oog voor detail als voor het totaalplaatje

Klik hier voor meer informatie over Curriculum Design

Verandermanagement
Met het thema verandermanagement doen trainees deskundigheid op het gebied van het realiseren van vernieuwingen in de school op. Trainees ontwikkelen kennis over en doen ervaring op met verschillende aanpakken voor succesvolle innovaties en leren deze op een goede manier door te voeren in de school.

Klik hier voor meer informatie over Verandermanagement.

Verdiepingsproject

Tijdens hun tweede jaar (op de vrijdag) zoomen de Onderwijstrainees voor hun verdiepingsproject in op één van de vier eerdergenoemde thema’s. Dit (praktijkgerichte) onderzoek kan zowel individueel als in groepsverband worden uitgevoerd en kan ook de insteek hebben om een concreet product te ontwikkelen. Daarnaast schrijven de trainees individueel een paper waarin de bevindingen uit de specialisatie worden vertaald naar de situatie op de eigen school.

Voor voorbeelden van verdiepingsprojecten uitgevoerd door de lichting Onderwijstrainees van 2013, klik hier: voorbeelden_verdiepingsprojecten.pdf.

N.B. Het verdiepingsproject moet succesvol worden afgerond om ook de lerarenopleiding succesvol af te sluiten. Dit betekent dat Onderwijstrainees die in september met de lerarenopleiding starten 18 maanden bezig zijn met afronden van hun lerarenopleiding. De Masterclasses en het verdiepingsproject vervangen (deels) het onderdeel ‘Onderzoek en Ontwerp’ van de lerarenopleiding. Alle overige onderdelen van de lerarenopleiding ronden de trainees al in het eerste jaar af.