Onderwijstraineeship

logo

Verwachtingen en voorwaarden

Welke investering vraagt het OnderwijsTraineeship van u? 

  • De school neemt een trainee gedurende twee jaar in dienst. De trainee krijgt in het eerste jaar van het traject een aanstelling met de omvang van 0.8 fte o.b.v. minimaal LB1 en kan voor 0.64 fte worden ingezet, verdeeld over drie dagen. De trainee krijgt ten minste één bovenbouw klas (havo of vwo niveau) toegewezen.
  • Het tweede jaar geldt een aanstelling van 0.9 fte met een inzetbaarheid van 0.81 fte. De trainee is dan in te zetten op vier (nader te bepalen) werkdagen o.b.v. minimaal LB2.
  • U heeft ervaring met of bent in staat om begeleiding en coaching te bieden aan de trainee in zijn nieuwe rol als docent. Juist omdat u een ambitieuze academicus in dienst krijgt, is het van belang dat uw school een aantoonbare focus op (door)ontwikkelen van strategisch en duurzaam, HRM- en professionaliseringsbeleid heeft.
  • Deelname aan een van de jaarlijkse selectiedagen van het OnderwijsTraineeship.
  • U biedt de trainee de ruimte om het geleerde in o.a. het verdiepingsprogramma binnen uw school toe te passen.

Wat krijgt u ervoor terug?

  • De school ontvangt gedurende het traject een vergoeding vanuit de zij-instroomsubsidie. De totale zij-instroomsubsidie bedraagt € 20.000 per trainee. Voor de begeleiding en/of studieverlof van de trainee krijgt u voor het totale tweejarige traject € 9.000 euro per trainee tot uw beschikking. De overige € 11.000 euro is gereserveerd voor scholingskosten en wordt beschikbaar gesteld aan de universitaire lerarenopleiding voor het verzorgen van de opleiding en de invulling van het verdiepingsprogramma.
  • Het OnderwijsTraineeship draagt zorg voor en bekostigt het geschiktheidsonderzoek (in de vorm van de selectieprocedure) dat elke zij-instromer dient te doorlopen.
  • Het OnderwijsTraineeship biedt de trainee samen met universitaire lerarenopleidingen een vrijdagprogramma voor de trainee, bestaande uit een introductieprogramma voor startende docenten, een verdiepingsprogramma, inspiratie en trainingssessies en een intervisietraject. Het vrijdagprogramma wordt georganiseerd en bekostigd vanuit het OnderwijsTraineeship en vanuit de subsidie zij-instroom.
  • De school kan gebruik maken van een deel van het materiaal dat wordt geboden in het verdiepingsprogramma via een online platforum.
  • We bieden u de gelegenheid om onderwijstalent te scouten tijdens onze selectiedagen. Om ervoor te zorgen dat het talent dat wij aannemen in het OnderwijsTraineeship matcht met de verwachtingen die u heeft van startende docenten vragen wij u om één maal per jaar aanwezig te zijn bij selectiedagen van het Onderwijstraineeship.