Onderwijstraineeship

logo

Meld u nu aan voor de nieuwe lichting trainees!

 Scholen die niet meedoen, zouden het echt meteen moeten overwegen. Je krijgt toppers. Niets meer en niets minder.” Aldus Ronald Schepers, afdelingsleider Gymnasium+ op het Arentheem College.

Eerst de Klas is een initiatief van het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid en biedt zowel excellente, jonge academici als scholen veel voordelen. Terwijl academici de kans krijgen om een intensief tweejarig traject te doorlopen, profiteert u als school van de academische kennis en het netwerk vanuit het bedrijfsleven van de Eerst de Klassers. De trainees werken namelijk drie á vier dagen bij u op school, halen tegelijkertijd hun onderwijsbevoegdheid en volgen één dag per week een leiderschapsprogramma dat is vormgegeven en ingevuld door de meest toonaangevende organisaties in Nederland!

Jonge, goede leraren met een academische achtergrond zijn harder nodig dan ooit. Haal met Eerst de Klas deze leraren uw school binnen!

edk website wat is edk    

In het voorjaar van 2013 wordt een nieuwe lichting trainees geworven en geselecteerd. Dit is uw kans als school om een excellente academicus (of meerdere) aan te trekken! Lees op deze pagina veel over Eerst de Klas en de voordelen die het uw school kan bieden of meld u meteen aan via de button onderaan de pagina!

Het programma biedt de kans aan excellente academici om én persoonlijk te groeien, toporganisaties te leren kennen én echt kennis te kunnen maken met het onderwijs als werkomgeving. Het project heeft veel positieve aandacht gekregen in de media en draagt bij aan een goed imago van het onderwijs als eerste carrièrestap.

citaat ingrid tjio

Wat zijn de voordelen van Eerst de Klas voor uw school?

  • Twee jaar lang de beschikking over een excellente academicus welke breed ingezet kan worden binnen een school als docent of bijvoorbeeld onderzoeker.
  • Een nieuwe impuls voor het onderwijs en docentencorps, wat past binnen een duurzaam en strategisch HRM beleid en een school als lerende organisatie.
  • Een bijdrage aan het vervullen van moeilijk vervulbare vacatures.
  • De mogelijkheid een netwerk op te bouwen met toonaangevende organisaties in Nederland.
  • Een bijdrage aan de verbetering van het imago van een baan in het onderwijs.
  • De mogelijkheid om met ambitieuze high potentials te werken.

Eerst de Klas: de vijfde tranche toegelicht  
Na een stevige selectie in het voorjaar van 2013 starten de trainees in augustus met de introductieperiode. Gedurende twee weken in de zomervakantie leren zij het programma en elkaar kennen. Daarnaast krijgen zij, in samenwerking met de lerarenopleidingen, alvast de eerste handvatten om het schooljaar als docent goed te kunnen starten.

In het eerste schooljaar (2013-2014) zijn de trainees drie dagen per week werkzaam op een school voor voortgezet onderwijs en besteden zij één dag per week aan de lerarenopleiding. In het tweede schooljaar hebben zij de lerarenopleiding afgerond en werken zij vier dagen per week op school. Gedurende beide jaren participeren zij elke vrijdag in het leiderschapsprogramma. Na afloop van het programma komt het moment waarop gekozen kan worden voor een verdere loopbaan in het onderwijs of een overstap naar het bedrijfsleven of de overheid.

Investering in Eerst de Klas    
Alle partijen die bij Eerst de Klas betrokken zijn, investeren in het programma in de vorm van tijd en/of middelen. Aan de scholen die willen participeren in het programma worden hoge eisen gesteld. Een belangrijke eis is dat de scholen de trainees goed begeleiden en coachen in hun nieuwe rol als docent. Juist omdat scholen speciaal geselecteerde talenten binnenhalen is het van belang dat scholen een aantoonbare focus op (door)ontwikkelen van strategisch en duurzaam, HRM- en professionaliseringsbeleid hebben.

flyer werving scholen planning tranche v

Aanmelden
U kunt zich als school digitaal aanmelden voor de nieuwe lichting trainees van Eerst de Klas. Via de oranje button hieronder komt u op ons aanmeldformulier. Dit formulier kunt u invullen tot uiterlijk 31 maart 2013 !

button_aanmelden_scholen.png

Informatiebijeenkomst
Op woensdagmiddag 20 maart zal er een informatiebijeenkomst plaatsvinden in Utrecht voor alle geïnteresseerde scholen. U kunt zich hiervoor aanmelden door een email te sturen naar info@eerstdeklas.nl onder vermelding van deze informatiebijeenkomst met daarin uw contactgegevens, uw functie en uw schoolnaam.