Onderwijstraineeship

logo

Opdracht selectiedag: proefles

Selectiedag het OnderwijsTraineeship | lichting 2016.1

Beste kandidaat,

Op deze pagina vind je uitleg over de opdracht die je dient uit te voeren tijdens de selectiedag van het OnderwijsTraineeship.

Inhoud

In deze ronde ligt de nadruk op het beoordelen van je didactische vaardigheden en klassenmanagement. Je geeft les aan de selectiecommissie over een door jezelf gekozen onderwerp binnen het vakgebied waarin je een bevoegdheid kunt halen (dit vak staat achter je naam in het tijdschema). De tijd die hiervoor staat is maximaal tien minuten. Daarna stelt de commissie je gedurende vijf minuten een aantal vragen. De selectiecommissie bestaat uit circa tien personen (mix van scholen, organisaties, lerarenopleidingen, trainees en leerlingen).

Invulling les

De invulling van de les laten wij geheel aan jou over. Uiteraard is het niet mogelijk om een hele les te geven in tien minuten, een gedeelte volstaat dus. De selectiecommissie neemt de rol aan van een klas leerlingen en beoordelen je op het ‘geven van een les’. We verwachten dus geen presentatie over ‘hoe je een les zou gaan geven’, maar wel dat je de selectiecommissie toespreekt alsof het een groep leerlingen betreft. Je kunt zelf kiezen wat het niveau van jouw les zal zijn, zolang het maar gericht is op het voortgezet onderwijs. Je geeft het niveau en leerjaar aan bij de start van je les.

Werkvorm

In de zaal staat een laptop met werkend internet waar je gebruik van kunt maken. Ook staat er een flip-over met stiften. Je bent zelf vrij om de werkvorm van je les te bepalen. Je kunt tijdens het doceren, je discusssie of je opdracht gebruik maken van digitale middelen. Mocht je gebruik willen maken van bijvoorbeeld een PowerPoint, Prezi of filmpje, dan vragen wij je deze vooraf naar ons te mailen (uiterlijk dinsdag 5 april om 15:00 uur). We zetten deze voor je klaar op de computer in de betreffende zaal, gezien er op de dag zelf geen tijd is dit ter plekke te regelen. Zorg ervoor dat je naam, datum en zaalletter duidelijk in de bestandsnaam van het document staat (bijvoorbeeld: Marieke Manssen 6 april zaal A). Je kunt dit sturen naar info@onderwijstraineeship.nl waarna je een ontvangstbevestiging ontvangt.

Wij wensen je succes met het voorbereiden van je les. Tot dan!

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je je richten tot info@onderwijstraineeship.nl of 070 - 311 97 66.