Onderwijstraineeship

logo

OnderwijsTraineeship stopt

Sinds 2009 bestaan het traineeship Eerst De Klas (EDK) en vanaf 2013 ook het OnderwijsTraineeship (OTS). Het ministerie van OCW heeft eerder dit jaar besloten om het traineeship Eerst De Klas en het OnderwijsTraineeship in de huidige vorm af te laten lopen.  We zijn met elkaar heel trots op wat deze trajecten hebben opgeleverd. In de zomer is de laatste lichting gestart en zal nog lopen tot 2018. 

Trainees in Onderwijs is het herontwerp van het OnderwijsTraineeship en Eerst De Klas. Heb je interesse en wil je je aanmelden? Kijk dan op de website: www.traineesinonderwijs.nl.