Onderwijstraineeship

logo

Verdiepingsprogramma

Tijdens het OnderwijsTraineeship word je opgeleid tot eerstegraads docent met een analytische, ruimdenkende houding en kennis van de actuele ontwikkelingen op onderwijsgebied. Maar als Onderwijstrainee kies je er ook voor om je verder te ontwikkelen.

In dit leerwerktraject combineren we docentschap en lerarenopleiding met masterclasses die je intensief kennis laten maken met de volledige breedte van het onderwijsveld en je helpen met het ontwikkelen van een visie op goed onderwijs en leraarschap. De masterclasses worden verzorgd door universiteiten, scholen en organisaties die raakvlak hebben met het onderwijs zoals CITO en het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek.

Alle volgende thema's komen aan bod in het eerste jaar van het verdiepingsprogramma. In het tweede jaar voer je op school een onderzoeksproject uit binnen één van deze thema's.

 

Personalized Learning
In veel klassen zijn de verschillen tussen leerlingen groot. In dit thema leer je wat er wordt verstaan onder het brede begrip personalized learning. Hier staan vragen centraal als: hoe kunnen we recht doen aan individuele onderwijsbehoeften en kwaliteiten, en tegelijkertijd vasthouden aan goed klassenmanagement?

 

Curriculum design
Dit thema gaat over het ontwerpen van onderwijs: hoe doe je dit op een systematische en verantwoorde manier, hoe evalueer je en stel je bij? Het is belangrijk dat je leert onderwijs te ontwikkelen dat past binnen de leerlijn en aansluit bij de visie van de school, waarbij je oog hebt voor detail maar ook zicht houdt op het geheel. 

 

Toetsontwikkeling
In het thema toetsontwikkeling behandel je vragen als: wat wil ik eigenlijk meten met een toets? Hoe maak ik een toets die betrouwbaar en valide is? Wat kan ik zelf leren van toetsresultaten? Je leert hoe je toetsen ontwerpt die gericht zijn op de volle breedte aan kennis, vaardigheden en competenties waaraan leerlingen moeten voldoen.

 

Verandermanagement
Wat zijn succesfactoren of waardoor falen innovaties? Hoe zorg je dat andere collega's warm lopen voor vernieuwingen? Vragen die terugkomen in het thema verandermanagement. Door je te richten op verandermanagement ontwikkel je een voor scholen belangrijke deskundigheid op het gebied van het realiseren van vernieuwingen in de school.