Onderwijstraineeship

logo

Aansluiting vooropleiding bij schoolvak

Controleer hier of je vooropleiding aansluit bij een van de schoolvakken in het OnderwijsTraineeship. Let op: onderstaande informatie is niet leidend voor onze selectiecommissie, maar geeft wel een goede indicatie of je al dan niet toelaatbaar bent voor een van de volgende schoolvakken.

Duits

Als je in aanmerking wil komen voor het schoolvak Duits dien je normaliter tenminste 180 EC te hebben behaald verdeeld over alle van de volgende domeinen: Duitse taalvaardigheid, taalkunde, toegepaste taalkunde en Duitse literatuur en cultuur. Heb jij veel minder EC behaald over deze gebieden in jouw vooropleiding, dan is de kans aanwezig dat jij niet in aanmerking komt voor dit schoolvak.

Economie

Als je in aanmerking wil komen voor het schoolvak economie dien je normaliter tenminste 180 EC te hebben behaald in deze richting, waarvan ten minste 120 EC verdeeld over alle van de volgende domeinen: Micro-economie, Macro-economie, Monetaire economie, Internationale economische betrekkingen, Openbare financiën en Wiskunde en statisitiek. Heb jij veel minder EC behaald over deze gebieden in jouw vooropleiding, dan is de kans aanwezig dat jij niet in aanmerking komt voor dit schoolvak.

Frans

Als je in aanmerking wil komen voor het schoolvak Frans dien je normaliter tenminste 180 EC te hebben behaald verdeeld over alle van de volgende domeinen: Franse taalvaardigheid, taalkunde, toegepaste taalkunde en Franse literatuur en cultuur. Heb jij veel minder EC behaald over deze gebieden in jouw vooropleiding, dan is de kans aanwezig dat jij niet in aanmerking komt voor dit schoolvak.

Informatica

Als je in aanmerking wil komen voor het schoolvak economie dien je normaliter tenminste 180 EC te hebben behaald in deze richting, waarvan ten minste 150 EC verdeeld over alle van de volgende domeinen: (Discrete) wiskunde, Programmatuur en algoritmiek, Informatiesystemen, Hardware en computernetwerken en Grondslagen. Heb jij veel minder EC behaald in deze richting in jouw vooropleiding, dan is de kans aanwezig dat jij niet in aanmerking komt voor dit schoolvak.

Engels

Als je in aanmerking wil komen voor het schoolvak Engels dien je normaliter tenminste 180 EC te hebben behaald verdeeld over alle van de volgende de domeinen: Engelse taalvaardigheid, taalkunde, toegepaste taalkunde en Engelse literatuur en cultuur. Heb jij veel minder EC behaald over deze gebieden in jouw vooropleiding, dan is de kans aanwezig dat jij niet in aanmerking komt voor dit schoolvak. N.B.: wanneer je een studie hebt gedaan waar Engels de voertaal was maar waarin bovenstaande domeinen verder niet aan bod zijn gekomen, kom je niet in aanmerking voor het schoolvak Engels.

Klassieke talen

Als je in aanmerking wil komen voor het schoolvak klassieke talen dien je normaliter tenminste 200 EC te hebben behaald verdeeld over alle van de volgende domeinen: Griekse en Latijnse taal, Griekse en Latijnse tekst en Griekse en Latijnse cultuur. Heb jij veel minder EC behaald over deze gebieden in jouw vooropleiding, dan is de kans aanwezig dat jij niet in aanmerking komt voor dit schoolvak.

Natuurkunde

Als je in aanmerking wil komen voor het schoolvak natuurkunde dien je normaliter tenminste 180 EC te hebben behaald in deze richting, waarvan ten minste 120 EC verdeeld over alle van de volgende domeinen: Klassieke mechanica, Speciale relativiteitstheorie, Elektriciteit, magnetisme en elektromagentisme, Golven en optica, Kwantummechanica, atoom- en kernfysica, Thermische fysica, Wiskundige en numerieke methoden in de natuurkunde en toepassingen van de natuurkunde. Heb jij veel minder EC behaald in deze richting in jouw vooropleiding, dan is de kans aanwezig dat jij niet in aanmerking komt voor dit schoolvak.

Nederlands

Als je in aanmerking wil komen voor het schoolvak Nederlands dien je normaliter tenminste 180 EC te hebben behaald verdeeld over alle van de volgende domeinen: Nederlandse taalkunde, taalbeheersing en Nederlandse letterkunde. Heb jij veel minder EC behaald over deze gebieden in jouw vooropleiding, dan is de kans aanwezig dat jij niet in aanmerking komt voor dit schoolvak. N.B.: wanneer je de Nederlandse nationaliteit hebt en/of een studie hebt gevolgd waar Nederlands de voertaal was maar waarin je geen academische kennis hebt van bovengenoemde domeinen, kom je niet in aanmerking voor het schoolvak Nederlands.

Scheikunde

Als je in aanmerking wil komen voor het schoolvak scheikunde dien je normaliter tenminste 180 EC te hebben behaald in deze richting, waarvan ten minste 120 EC verdeeld over alle van de volgende domeinen: Scheikundige kernvakken (waaronder anorganische chemie, Organische chemie, Biochemie, fysische en/of theoretische chemie) en Profileringsvakken (waaronder analytische chemie, chemische technologie, macromoleculaire chemie, farmacochemie en/of materiaalkunde). Heb jij veel minder EC behaald in deze richting in jouw vooropleiding, dan is de kans aanwezig dat jij niet in aanmerking komt voor dit schoolvak.

Wiskunde

Als je in aanmerking wil komen voor het schoolvak wiskunde dien je normaliter tenminste 180 EC te hebben behaald in deze richting, waarvan ten minste 120 EC verdeeld over alle van de volgende domeinen: Analyse, Algebra, Discrete wiskunde, Meetkunde, Stochastiek en Grondslagen van de wiskunde. Heb jij veel minder EC behaald in deze richting in jouw vooropleiding, dan is de kans aanwezig dat jij niet in aanmerking komt voor dit schoolvak.