Onderwijstraineeship

logo

De verdiepingsonderzoeken van OTS lichting 2015.1

Uitgelicht op: 28-02-2017 om 16:44 in: Trainees
De verdiepingsonderzoeken van OTS lichting 2015.1

De OTS trainees van lichting 2015.1 zitten in het laatste half jaar van hun traineeship. Dit betekent o.a. de afronding van het verdiepingsonderzoek. Voorafgaand aan het verdiepingsonderzoek hebben de trainees masterclasses gevolgd over vier actuele onderwijsthema’s: Gepersonaliseerd leren, Toetsontwikkeling, Curriculum Design en Verandermanagement. Voor het verdiepingsonderzoek kiezen de trainees één van de thema’s waarop ze praktijkonderzoek doen, gericht op een vraagstuk vanuit hun werkpraktijk of school. De verdiepingsprojecten van deze lichting worden gecoördineerd door het ICLON. 

 

Hieronder een greep uit de verdiepingsprojecten/onderzoeksvragen van de OTS trainees van lichting 2015.1. Onderstaande vragen en resultaten zijn tussentijdse resultaten n.a.v. de tussentijdse presentaties in december ‘16. 

  • Onderzoek naar het verband tussen deelname aan buitenschoolse activiteiten en motivatie voor school. Is er een verband? Is er verschil tussen havo en vwo leerlingen? Op basis van enquêteresultaten en interviews met 68 havo en vwo leerlingen komt OTS’er Regillio tot de voorlopige conclusie dat leerlingen weinig gemotiveerd zijn om naar school te gaan. Het participeren aan een buitenschoolse activiteit geeft wat extra motivatie/toegevoegde waarde om naar school te gaan.
  • Aan welke ontwerpcriteria moet een hele taak eerst les voldoen, zodat leerlingen actief participeren? De ‘hele taak’ die Dirk (docent economie) voor dit onderzoek aan zijn leerlingen heeft gegeven is: maak een plan om de markt voor draadloze koptelefoons te veroveren (door OTS’er Dirk)
  • Welke factoren zijn voorspellend in het doorstromen van klas 3 naar klas 5 in een natuurkundeprofiel? (thema: toetsing). Dit onderzoek richt zich op havo en vwo leerlingen, zij maken in klas 3 hun profielkeuze. De aanleiding voor het onderzoek is dat er op de school van OTS’er Matthijs geconstateerd wordt dat er in klas 4 veel zittenblijvers en profielswitchers zijn.
  • Onderzoek naar de inzet en selectie van een honoursprogramma voor gymnasiumleerlingen. Het Gymnasium Celeanum in Zwolle probeert leerlingen vanaf de 4e klas uit te dagen om zich extra te verdiepen en verbreden. Bij wijze van tussenevaluatie is OTS’er Rutger gevraagd om te kijken naar het selectieproces voor het honoursprogramma (op welke wijze selecteren we leerlingen?). Rutger betrekt daarbij ook de visie van de school, motivatieliteratuur en de rol van begeleiding in een honoursprogramma.
  • Als we leerlingen in het volwassenenonderwijs meer keuze geven in huiswerkopgaven voor het vak natuurkunde, maken ze dan hun huiswerk beter? Dat is de vraag die Matthijs Lange, docent natuurkunde op het Joke Smit College in Amsterdam, zich stelt. Achtergrond van het onderzoek is dat leerlingen hun huiswerk zelden tot niet maken. De leerlingen van Mattijs volgen 3 jaar natuurkunde in één jaar en hebben dus veel huiswerk. Het idee is om huiswerkopgaven te scheiden naar niveau/moeilijkheidsgraad, waarbij de huiswerkopgaven op het middelste niveau verplicht zijn (door OTS’er Matthijs).
  • Onderzoek binnen het kader van Curriculum Design op het Segbroek College. OTS’er Elisabeth onderzoekt hoe het nieuwe vak “Global Perspectives” is ontwikkeld en opgezet.
  • Binnen het kader van Personalized Learning doen  OTS’ers Juliette en Marlieke onderzoek naar de leesvaardigheid van havo leerlingen bij Engels. Hun onderzoeksvraag is: Welke leesproblemen ondervinden bovenbouw leerlingen op de havo bij het begrijpen van teksten. Ze maken hierbij gebruik van de onderzoeksmethodes: hardop denken, filmen en coderen, een vragenlijst.

Meer weten over de resultaten van één of meer van de onderzoeken? Neem dan contact op met het OnderwijsTraineeship via info@onderwijstraineeship.nl