Onderwijstraineeship

logo

Onderzoek Nadia: Met mijn verdiepingsonderzoek bij Curriculum.nu

Uitgelicht op: 22-05-2018 om 13:48 in: Trainees
Onderzoek Nadia: Met mijn verdiepingsonderzoek bij Curriculum.nu

Een jaar geleden begon ik na te denken over de invulling van mijn verdiepingsonderzoek bij OTS. Snel was ik eruit: het leek me boeiend en relevant om te onderzoeken in welke vorm een leerlijn academische vaardigheden het beste een plaats kon krijgen op het Stedelijk Gymnasium Breda. Ik voerde hiervoor gesprekken met de schoolleiding, hield een enquête onder collega’s, organiseerde een brainstormsessie met collega’s en leerde veel van bezoeken aan scholen met zo’n leerlijn. Uiteindelijk heb ik alle behoeften, ideeën en adviezen vertaald in een curriculumontwerp voor klas 1 tot en met 6. Voor klas 1 en 4 heb ik vervolgens het curriculum gespecificeerd tot op het niveau van modules en leerdoelen.

Terwijl ik mijn onderzoek aan het afronden was, hoorde ik dat je je als school met een eigen ontwikkelinitiatief kon aanmelden voor Curriculum.nu, een landelijk initiatief voor de actualisatie van kerndoelen en eindtermen. Dit leek me ontzettend interessant. Allereerst volg je de nieuwste ontwikkelingen als ‘ontwikkelschool’ op de voet, omdat je feedback geeft op alle producten van een ontwikkelteam van een bepaald leergebied. Zo kun je echt meedenken en is er op school een concrete aanleiding voor het gesprek over onderwijsvernieuwing. Daarnaast ontvangt een ontwikkelschool een tegemoetkoming voor de uren van de betrokken docenten, die tevens kunnen worden ingezet voor een schooleigen ontwikkelinitiatief. Ik heb me hiervoor dan ook samen met collega’s aangemeld, met het curriculum academische vaardigheden dat ik ontwierp voor het verdiepingsonderzoek als ontwikkelinitiatief. Onze aanvraag werd geaccepteerd! Dit betekent dat we nu mee mogen denken over de vernieuwingen én een jaar lang bijna één dag per week de tijd krijgen om de leerlijn te concretiseren, in praktijk te brengen en te evalueren. Ook vanuit school hebben we nu een ‘go’: volgend jaar starten we met lessen in klas 1 en in klas 4.

Nadia Klijn