Onderwijstraineeship

logo

Succesvolle afronding masterclasses curriculum design en verandermanagement

Uitgelicht op: 09-05-2017 om 13:55 in: Trainees
Succesvolle afronding masterclasses curriculum design en verandermanagement

OTS-lichting 2016.1 heeft net de Masterclasses van het verdiepingsprogramma afgerond. Ze zijn geëindigd met de masterclasses voor Curriculum Design en Verandermanagement. De Universiteit Utrecht organiseerde deze Masterclasses en heeft deze thema’s voor het eerst geïntegreerd in een mooi rond programma, verdeeld over 5 bijeenkomsten. Curriculum issues zijn besproken, er is gekeken naar het proces van Onderwijs 2032 (dat overigens vanaf nu verder gaat onder de naam toekomstgericht onderwijs) en de trainees hebben LOF-docenten geïnterviewd, die initiatieven ontplooien voor onderwijsvernieuwing op hun eigen school.

Tot slot hebben de trainees eigen ideeën voor onderwijsvernieuwingen ontwikkeld en gepresenteerd, op basis van de interviews en de colleges. Daarbij hebben ze gebruik gemaakt van een aantal instrumenten voor het inzetten van verandering, zoals de 7 c’s van Sietske Waslander, de vijf taartpunten en het Canvasmodel van het LOF. Onderwerpen die de revue passeerden waren vakoverstijgend projectonderwijs, implementatie van een nieuw vak, samenhang van vakken, meer formatief toetsen, 21st century skills en zelfregulatie, het invoeren van geïntegreerd literatuuronderwijs, wiskunde als basis voor andere exacte vakken. Hiermee hebben een aantal trainees mogelijk alvast een mooie voorzet gedaan voor hun verdiepingsonderzoek in het 2e jaar van het traineeship.